www.mamboteam.com
Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras Advertisement
Pradžia arrow Teisinė informacija
2018-01-16
 
 
Navigacija
Pradžia
Administracinė informacija
Paslaugos
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Struktūra ir kontaktai
Naujienos
DUK
Nuorodos
Paieška
Pagalbą kvieskite:
DISPEČERĖ – (8 41) 37 40 91

Greitoji pagalba visoje Lietuvoje – 033
(nepriklausomai nuo operatoriaus)

Galioja ir anksčiau buvę trumpieji numeriai:
Omnitel – 103
Bitė, Tele 2 – 033
Teo – 03
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija

Apie korupcinio pobūdžio veikas VšĮ Radviliškio rajono greitosios pagalbos centre prašome pranešti įstaigos direktorei , telefonu 8 686 93163 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą Rašydami pranešimą apie korupcinio pobūdžio veikas, pageidautina, kad nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centre tikslais.
Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
Už suteiktą būtinąją medicinos pagalbą iš paciento negali būti reikalaujama užmokesčio.
Atsidėkoti medikams galima rankos paspaudimu, geru žodžiu, malonia šypsena, padėka (panešant raštiškai ar žodžiu Radviliškio GMP centro administracijai).
Nepažeiskime įstatymo, nežeminkite savo ir medikų orumo!

SAM pasitikėjimo telefonas (nemokama linija): 8 800 66004. Gyventojai, paskambinę šiuo numeriu, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose.

Korupcijos prevencijos programa 2014-2016 m.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas

Ataskaita dėl 2011-2014 programos įgyvendinimo

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IŠKVIETIMŲ ĮVERTINIMO IR GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS BRIGADOS SIUNTIMO Į IŠKVIETIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 16 d. Nr. V-1075

Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą greitosios medicinos pagalbos iškvietimų vykdymą Lietuvos Respublikoje:

1. Tvirtinu Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                              RAIMONDAS ŠUKYS

Skaityti toliau...
 
MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

 

DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 29 d. Nr. V-338

Vilnius

 

1. T v i r t i n u Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 571 „Dėl lokalaus medicininio audito nuostatų“ (Žin., 1998, Nr. 89-2469).

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                      RIMVYDAS TURČINSKAS

 

Skaityti toliau...
 
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895

Vilnius

 

Vykdydamas Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, Nr. 146-5338), 8 punktą:

1. T v i r t i n u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

3. L a i k a u nuo 2008 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2008);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-961 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-41);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-480 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 69-2539);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-187 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1391).

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                      RIMVYDAS TURČINSKAS

Skaityti toliau...
 
Ar žinai, kad...
būtina, kad bent vienas žmogus visada liktų prie asmens, kuriam reikia pagalbos iki tol, kol atvyks greitoji pagalba ir reikalui esant, suteiktų pirmąją pagalbą.
 
Draustumo patikrinimas
 
Top! Top!